Odderberjer Geschischdscher (Otterberger Geschichten)

Do finnen ner Geschischdscher aus moiner Hoimadschdad Odderbersch.

(Hier finden Sie kleine Geschichten aus meiner Heimatstadt Otterberg)

Geschischdscher vum Odderberjer


Geschischdscher